INVENTORY (2002) – NYKREDIT, KØBENHAVN

Den tømte silo eller livet på lager

Note om bronzeskulpturer af Per Kirkeby ved Nykredits hovedsæde, København

Kort om skulpturerne

Uden for Nykredits hovedkontor ved Kalvebod Brygge står 20 sorte bronzeskulpturer af Per Kirkeby placeret på en lang række efter hinanden med front mod vandet. Skulpturerne er fra 2002, de er af forholdsvis små med en højde på mellem godt 60 cm og 120 cm. En enkelt skulptur kun 30 cm.

Ud fra titlen Inventory, skulpturernes placering og form ligger en indikation af, at skulpturerne skal spille sammen og udgøre en form for helhed, én skulptur. I noten vil jeg bruge ’skulpturerne’ om skulpturen under ét.

’Inventory’ er engelsk for lagerliste, opbevaring, katalog etc., og skulpturerne nummereres i værkfortegnelsen med I til XX…[1] Et lager indeholder noget, som man gemmer for at tage frem, når man har brug for det. Omvendt er det også et sted, hvor man sætter de ting, som man ikke har brug for nu, men som man vil gemme og ikke vil smide ud…

Man kan spørge, hvorfor Kirkeby har navngivet skulpturen på engelsk. Er det fordi forretningssprog er engelsk? Eller fordi ’lagerliste’ lyder for bogholderagtigt? Eller fordi Inventory og inventor (opfinder) ligner hinanden? 

Foto 1: ’Inventory’ set fra nordøst (Nykredit)

Inventory og det sociale rum – en arbejdsrelateret sammenhæng

Skulpturerne er placeret mellem Nykredits hovedsæde og Hotel Mariott på en åben plads med stisystemet ’Kalvebod bølge’ og havnen (havet) på den ene side og Kalvebod Brygge med en allé af træer på den anden side.

Grundkort: ©OpenStreetMap – bidragyderne

Stedet virker generelt dødt, det indbyder ikke til at gøre ophold … Der er et stoppested for havnerundfart placeret på stedet, men ingen der venter? Er skulpturen placeret et sted, hvor der ikke sker noget? På en måde markerer det, at man ikke producerer på ’lageret’, man opbevarer noget.

Jeg opfatter umiddelbart skulpturernes målgruppe som de mennesker, der kommer i Nykredits hovedsæde. Herfra kan man se alle skulpturerne i Inventory, og man kan gå ud på pladsen med skulpturerne, hvor der også er opsat bænke. Er det her man opholder sig i pauser om sommeren eller for at ryge? I Nykredits hovedsæde beskæftiger man sig med byggeri og penge. Og medarbejderne er faste brugere af skulpturerne dagligt, og for manges vedkommende i flere år uanset om man kommer i fysisk nærhed af skulpturerne…

Det skal bemærkes, at jeg ikke har undersøgt, om man kan se skulpturerne fra Havnebadet på den modsatte side af vandet og fra Langebro. Givetvis kan man kun se skulpturernes profil og ikke detaljer.

Inventory og det fysiske rum – åben plads mellem siloer og vandet

Skulpturerne udfylder rummet mellem Hotel Mariott og Nykredits hovedsæde. Skulpturerne forbinder sig fysisk med Nykredits bygning og er i samme grundplan som bygningen.

Skulpturerne lukker området af mod vandet, og man er tvunget til at gå langs skulpturerne for at komme til kajen og vandet. Skulpturernes form signalerer, at de ’ser ud’ mod vandet. Holder øje med hvad der kommer på vandet eller byder velkommen til dem, der lægger til ved kajen. Dette signal mod vandet indbyder til at gå ned til kajen/vandet, hvis man kommer fra landsiden.

Der er stor kontrast mellem formen på skulpturerne og de to bygninger på hver side. Bygningerne ligner siloer og har meget ’glasfacade’. De har et lukket udtryk, så man ikke kan se, hvad der er inde bag facaden. På en måde ligner de mere et lager end skulpturerne gør! Skulpturerne er et åbent lager…

Inventory og fysisk form – figurer og fragmenter fra menneskers liv

Fornemmelsen af lager underbygges af soklerne, som er meget store sammenlignet med skulpturerne. De er placeret på hylder! Og står på linje, man kan gå langs dem og vælge ud… Herudover er soklerne for de enkelte skulpturer forbundet med hinanden i et form for mæandermønster, et symbol på en livslinje?  

Foto 2: ’Inventory II’ set fra øst

På en overskyet dag i juli ligner farven på vandet og skulpturernes bronze hinanden. Tilsvarende ligner vandoverfladen med små krusninger bronzefigurernes ’berappede’ flader.

Den samlede skulptur er svær at overskue, de enkelte skulpturer er mere overskuelige og ’overvælder’ ikke én størrelsesmæssigt. Skulpturerne består af figurer og fragmenter, som man kan kende fra andre af Kirkebys skulpturer:

  • Hoveder – hvor næsen er markant – de ligner stubbe på afstand
  • Ben og fødder
  • Stængler og kimblade, som er meget blanke i overfladen
  • Fødder og slanger [2]
  • Kister med ornamenter – man oplever, at der er noget i dem

Hovederne står i den ene ende og kisterne i den anden. De enkelte skulpturer meget symbolistiske og en tolkning af dem vil givet være forskellig fra individ til individ. Jeg vil holde mig til den overordnede tolkning…

Tanker og eftertanker – den tømte silo eller liv på lager

Den tømte silo
Når man ser mod Nykredits hovedsæde på langs ad rækken med skulpturer, kommer hovedsædet som nævnt til at ligne en silo. Jeg får et billede af, at skulpturerne er ’siloen’, der er blevet ’tømt’ for dens indhold og sat op på tværs af bygningens retning.

Inventory kan vise os, at siloen og Nykredit bag facaden ’fører et lager’, der indeholder forskellige mennesker med forskellige livssituationer, tanker, bekymringer, glæder osv. … Skulpturerne er meget forskellige, som mennesker og deres livssituation kan være det. Og handler ikke kun om byggeri og finansiering.

De andre liv på lager
Et lager indeholder noget, som man gemmer for at tage frem, når man har brug for det. Er Inventory en lagerliste for livet for de enkelte medarbejdere hos Nykredit, som kan stå i hovedsædet og kikke ud på Inventory?

Soklen, hylderne i Inventory, danner et mæandermønster, der kan tolkes som et symbol på livets forløb. Mæanderens mønster kan symbolisere, at livet har op/nedture eller ’lige forløb og skarpe hjørner’. Der er overraskelser undervejs, noget dukker uventet op, og der skal træffes valg? De faste liner i mønstret kan også symbolisere, at vi forsøger at skabe orden og struktur i tingene og livet. Er skulpturerne på mæandersoklen er en ’lagerliste’ eller ’huskeseddel’ for, hvad vi kan komme ud for eller kan vælge selv at tage op…?

Torsten Karlsson, juli 2013 med tilføjelser november 2020

Praktiske oplysninger
Adresse: Kalvebod Brygge 1-3, 1650København V
Parkering: offentlige parkeringspladser i området
Adgang: fri

Fodnoter:

[1] Poul Erik Tøjner: Per Kirkeby skulpturer. Forlaget Bjerggaard, 2005.
[2] I Tate Modern’s katalog til Kirkebys udstilling i 2009 peger Richard Shiff på, at Inventory XIX med fod og slange kan ses som en tribut til Nikolaj Abildgaard og Den sårede Filoktetes, et maleri som Kirkeby var meget optaget af. Filoktetes var en af deltagerne i kampen om Troja, men blev bidt i foden af en slange på vej dertil. Såret begyndte at rådne og de øvrige krigere kunne ikke udholde stanken og hans klageskrig og efterlod ham på Lemnos. Her var han i ni år, inden han blev hentet til Troja af Odysseus og helbredt, fordi han havde Herakles bue og pile, der var nødvendige for at indtage byen.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: