Vejledning

Noternes opbygning

De enkelte noter er bygget op over følgende temaer:

 • Kort om skulpturen
 • Skulpturens titel (hvor det er relevant)
 • Skulpturens fysiske rum
 • Det sociale rum for skulpturen
 • Skulpturens grundplan (ikke i bronzeskulpturer)
 • Skulpturens krop eller fysiske form
 • Lys og skygge (ikke for alle bronzeskulpturer)
 • Tanker og eftertanker

Hertil kommer for udvalgte bygnings- og murstensskulpturer et særligt tema om musik. Der kan læses om min tilgang på følgende link: note om musik og Per Kirkebys skulpturer.

Udgangspunkt for mine noter og tolkninger er, at et værk, der ikke er opstillet på et museum skal fungere i forhold til et bestemt socialt og fysisk rum[1]. Værkets form, udtryk og indhold skal danne nogle sammenhænge for de konkrete mennesker, der kommer på stedet, hvor skulpturen er placeret. Det betyder ikke, at der kun er én forståelse, som er rigtig. I noterne udtrykkes min personlige oplevelse, og jeg har ingen facitliste.

Opbygningen af noterne svarer til den proces, jeg bruger i min ‘tilegnelse’ af skulpturer. Jeg starter ‘udefra’ med skulpturens titel, fysiske og sociale rammer og fortsætter med dens konkrete form og udtryk for at afslutte med ‘hvad skulpturen gør ved mig’. Dog således at jeg undervejs i noterne supplerer beskrivelserne med umiddelbare associationer.

Det skal understreges, at mine betragtninger normalt baserer sig på et enkelt møde med skulpturerne. Og at det giver nogle begrænsninger specielt i forhold til oplevelsen af lys – skygge virkninger!

For bygningsskulpturerne og visse bronzeskulpturer er indsat kortudsnit af skulpturens ’rum’. Kortgrundlaget er et ’open scource’ produkt fra © OpenStreetMap, der sammen med bidragsydere, har copyright på grundkortet. Mere information om kortmaterialet kan findes på nettet.

Specielt om murstens- og bygningsskulpturer.

Jeg bruger murstensskulptur eller bygningsskulptur i flæng om de samme skulpturer. Man kan diskutere om, det sidste begreb skal forbeholdes skulpturer med mere eller mindre lukkede rum. Det overlader jeg til kunsthistorikerne.

I noterne skriver jeg ikke noget ’mursten. De bidrager i sig selv til tolkninger. Mursten er menneskeskabte, og dermed et signal om, at man er i menneskers liv og verden. Mursten har mange associationer i sig selv: bygge op, ’sten på sten’, noget solidt, noget blivende eller det, som bliver tilbage, når en bygning forgår. Mursten som grundelement betyder også, at en bygningsskulptur er underkastet nogle konkrete og praktiske begrænsninger, hvis den ikke skal vælte!

Den faste, givne form begrænser mulighederne for, hvor organisk skulpturens udtryk kan blive, men åbner til gengæld for skulpturer af større dimensioner end mange andre materialer. Valg af mursten og mørtel, forbandt og farver kan også i sig selv bruges som signal og symbolik. Et forbandt er f.eks. en mæander i sig selv, og farven på mursten kan være i kontrast eller i overensstemmelse med det omgivende byrum osv.

Tilgængelighed

Praktiske oplysninger om adgang m.v. til skulpturerne findes i bagest i de enkelte indlæg. Enkelte skulpturer står i private haver og hjem. Her kan kontakt formidles.

Litteratur

For læsning om Kirkebys skulpturer og arkitektur kan bl.a. henvises til:

 • Poul Erik Tøjner: Per Kirkeby Skulpturer, 2005.
 • Herbert Abrell, Lars Morell, Rudolf Sagmeister: Per Kirkeby, Backsteinskulptur und Architektur Werkverzeichnis, 1997.
 • Lars Morell: Per Kirkeby Bygningskunst, 1996. Aristo
 • Thomas Bo Jensen, per kirkeby/arkitektur, Edition Bløndal 2019
 • Max Bendixen: Per Kirkeby i Aarhus, Forlaget Saxo, 2017
 • Louisiana Revy 60. Årg., nr. 2, 2020.
 • Per Kirkeby (samtale med Lars Morell): At bygge i Aars, 1996. Vesthimmerlands Gymnasium.
 • Verlag der Buchhandlung Walther König, Museum Jorn, Galleri Susanne Ottesen, Copenhagen: Per Kirkeby. The Complete Bricks. Vol. 1. The Installations. 2019
 • Per Kirkeby: Flyvende blade, 1974. Borgens Forlag.
 • Per Kirkeby: Naturens blyant, 1978. Borgens Forlag.
 • Per Kirkeby: Bravura, 1981. Borgens Forlag.
 • Per Kirkeby: Udviklingen 1985. Borgens Forlag.
 • Per Kirkeby: Håndbog, 1991. Borgens Forlag.
 • Per Kirkeby: Fisters klumme, 1995. Borgens Forlag.
 • Per Kirkeby: Kursiv, 2007. Borgens Forlag.

[1] Og at det samme udgangspunkt kan bruges i forhold til mange udendørs skulpturer på museer

%d bloggers like this: