En mæander er ikke bare en mæander – de smalle og de skjulte

En lidt længere note om mursten og mæandere_____________________________________________________________________ Noterne om mæandere og mursten er opdelt i henholdsvis brede og smalle værker (m.m.). For at de to noter kan læses uafhængigt af hinanden, er nogle emner og begreber medtaget begge steder. Hvis man har læst noten om brede mæandere, kan man gå til afsnittet om ’SmalleFortsæt læsning “En mæander er ikke bare en mæander – de smalle og de skjulte”