AARS (2006) – Byporte

Transformatortårne, mentale checkpoints eller toldsteder?


Note om Per Kirkebys bygningsskulpturer ved indfaldsvejene til Aars


Kort om skulpturerne

I Aars står 4 bygningsskulpturer i røde mursten af Per Kirkeby som en form for byporte til byen. Skulpturerne er uden titel, men omtales ’byport’ i den lokale turistinformation, som jeg derfor bruger i noten.

Byportene er ikke fysiske porte, man kan køre igennem. Skulpturerne står midt i rundkørsler på omfartsveje/indfaldsveje til byen bortset fra en enkelt, der er placeret tættere på centrum.

Byportene er opført i 2006. De er massive i deres udtryk, knap 6 m høje og mellem 2½ og 3 m brede. De står som tårne eller monolitter midt i rundkørslernes græsarealer og er ikke til at overse, heller ikke som bilist. De har forskellige grundplaner og bygningskroppe, men de er alle variationer over samme ’grundmodel’. Kirkeby taler selv om transformatortårne i en rundkørsel[1].

Foto 1: Byport I – Gl. Roldvej/Aggersundvej

Foto 2: Byport II – Aggersundvej/ Oustrup vej

Foto 3: Byport III – Aggersundvej/Vestre Boulevard

Foto 4: Byport IV – Vestre Boulevard/ Løgstørvej

Byportene og det sociale rum – trafik og stoppested?

Det sociale rum er transportrum, hvor mennesker er i bevægelse, på rejse, på vej et eller andet sted hen. Som skulpturerne står i midt i rundkørslerne, er de meget synlige. Rundkørslerne bryder en kørerytme, og Byportene bryder et synsfelt, man stopper op både fysisk og… mentalt? Denne oplevelse er størst, hvor rundkørslen og Byporten pludselig dukker op efter et sving eller en bakke.

Byporte er et sted, hvor man i gamle dage blev kontrolleret /godkendt og betalte en afgift. Portene blev lukket om natten som en del af forsvaret af byen. De var det eneste sted, man kunne komme ind/ud af byen…

Byportene og det fysiske rum – rundkørslen og øen

Placeringen af Byportene er vist på kortudsnittet nedenfor. Når man ser på kortet, kan man få associationer til at vejanlæggene udgør en form volde omkring byen…

Alle Kirkebys Byporte står i rundkørsler, hvor flere veje mødes, og hvor trafikken skal reguleres. Rundkørsler er ikke idylliske steder, men man kan opfatte en rundkørsel som en slags ø i vejanlægget / trafikken eller som en ’helle’, et ingenmandsland. Her er der ingen, der kommer ind, den lever sit eget liv, og er en form for katalysator for at få trafikken til at glide. Er byportene også det og i forhold til hvad…? 

Grundkort:  ©OpenStreetMap – bidragsyderne

Byportene har til fælles, at de står på en flad, svagt buet græsplæne, hvor der er åbent udsyn til fra alle sider. Og at de får lov til at ’vokse op’ af græsset. Jeg oplever, at skulpturerne trafik mæssigt fungerer som et signal om ’stop’. På den anden side er de heller ikke så iøjnefaldende og brede, at bilisternes mulighed for at følge trafikken forsvinder. 

Skulpturerne skaber et rum, hvor man kan se andre bilister og cyklister, dels når man standser, og dels når man kører rundt og forbi skulpturerne. Det giver to forskellige oplevelser. Bilerne forsvinder, kommer ’igennem’/ forbi porten uden synlige ændringer – de ’overlever’. Her er oplevelsen af ’port’ og passage meget tydelig.

Byportenes grundplan – mæander, ’dobbelthjørner’, søjler og spalter

De forskellige Byporte har forskellige grundplaner, som er variationer af den samme grundform: et kvadrat med 4 mindre kvadrater, der er ’tilbygget’ som søjler i kvadratets hjørner, så de to og to danner et nyt ’dobbelthjørne’ med en modsat, åben udadvendt vinkel.

Dobbelthjørnerne kan godt illudere en form for (lille) bymur. De gør, at man ikke kan kikke omkring hjørner… snyde. Forskellen mellem skulpturerne ligger i udformningen af murstensvæggen mellem hjørnerne. Byport I afspejler den (rene) grundplan, mens murene i de øvrige indeholder henholdsvis en spalte, en ’søjle’, en blank mur med en overdækket mur (Byport II). 

Grundplan Byport I og II

Grundplan Byport III og IV

Uanset om skulpturerne har spalter, søjler eller blank mur mellem ’dobbelthjørnerne’, danner selve grundplanen en mæander med et forløb af vinkler, hjørner og lige sider, når man kører rundt om en byport.

Den enkelte Byports fire sider er ens. Der er ingen start og slut. Man skal igennem en port og den samme port, uanset hvor man kommer fra…

Byportenes bygningskrop – tårne, sokler eller rester af noget mere…

Byportenes bygningskroppe svarer til grundplanen. Hjørner, søjler, spalter m.v. er ført igennem fra bund til top, så portene både virker som små tårne eller store søjler/monolitter. De står på et ikke-synligt fundament og er alle bygget i røde sten med lys mørtel og et simpelt halvstens forbandt.

I Byport II er en dør til det indre af skulpturen. Umiddelbart kan jeg ikke afklare formålet.

Byport III har en smal spalte mellem dobbelthjørnerne, som tiltrækker opmærksomheden. Spalten er uden skygge i direkte sollys, men skyggen bliver stående i skrå vinkler. Den opleves dybere, end den egentlig er. ’Dobbelthjørnerne’ forstærker spaltens dybde og oplevelsen af ’en vej ind… ’ Er spalten en åbning til et nyt sted? Selve porten man skal igennem? Den svære prøve, et nåleøje?

Byport IV har en pille eller søjle mellem ’dobbelthjørnerne’, som giver en oplevelse af lys/skygge mellem pillerne og af en slags ’murstenstandhjul’, man ikke kan komme ud af.

Andre tanker og eftertanker – mental told, en ny verden…

Kirkeby taler som nævnt selv om Byportene som transformatortårne (se note 1). Han refererer til de gamle, murede tårne langs vejene, og at de (alene) var opført for at varetage en praktisk og nødvendig funktion. Når man kørte forbi, kunne man glæde sig over godt håndværk, men man tænkte ikke på at stoppe og betragte tårnene som kunst eller noget særligt. ‘Tårnene var både noget og ikke noget’.

Med Kirkebys udgangspunkt kan man tænke videre på, at i transformatortårne/ -stationer sker det vigtige i det indre, skjult for beskuerne. Det er noget med at omdanne noget farligt (højspændt) til noget brugeligt, men også noget de fleste mennesker ikke kan forklare. Associationer til menneskers mentale sfære på flere planer ligger lige for…

Men jeg får også associationer til tårne og byporte fra f.eks. tyske byer og har en fornemmelse af, at skulpturerne må være en rest af ’noget større’, en mere omfattende bymur. Så hvad skal beskyttes, holdes ude eller inde…?

I forlængelse heraf kan man sige, at rundkørslerne stopper trafikken fysisk, stopper Byportene stopper den mentale trafik, bryder vores tanker… skal der betales en ’toldafgift’ for at køre videre mentalt… Når man passerer Aars på vej til/fra Aggersund skal forbi flere byporte. Kan det tolkes som, at man ikke slipper så nemt… der er meget, som må igennem den mentale told. Ordet ’told’ har i øvrigt i sin græske betydning relation til begreberne ’slutning, mål’. Det kan man så filosofere videre over…

Jeg kan også se Byportene som piller eller sokler, hvor der skal sættes noget (et monument) ovenpå. Det må være noget, man ’sætter højt’ (vi er 6 meter oppe), og det er åbenbart op til den enkelte at finde sit monument…

Selve begrebet port betegner vel en åbning til et nyt rum/ en ny verden. Hvad er det, man skal ’køre’ igennem og til hvad…? Svaret herpå er naturligvis individuelt og situationsbestemt. Når man kører rundt om de enkelte porte, kører man rundt om en mæander. Mæanderens lige liner og skarpe brud kan ses som billeder på livets evige vekslen mellem op/nedture, smerte og glæder og vores forsøg på at få struktur på det.

Selvom Byportenes grundplaner er simple, gør de firkantede søjler i ’dobbelthjørnerne’ og rundkørslen skulpturen mere kompleks og sværere at overskue, når man er på vej rundt om dem… hvad er der bag hjørnet?

Herudover har Byportene vel også det formål, at folk har dem som en erindring om Aars, selv om man ikke kom ind i selve byen. Byen med de mærkelige byporte…

Torsten Karlsson, august 2013 og oktober 2020

Praktiske oplysninger

Se kortet 

Fodnoter:

[1] Per Kirkeby: Kursiv. Borgens Forlag 2007. side 104

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: