Opstandelse, Frejlev (syd for Aalborg)

Et stort minde og et budskab om en vej

Note om bronzeskulptur af Per Kirkeby på Frejlev Kirkegård ved Aalborg

Skulpturens placering og titlen ’Opstandelse’

Ved Frejlev Kirke står en stor bronzeskulptur af Per Kirkeby. Skulpturen står på en nyere kirkegård, et anneks, der er anlagt øst for den gamle kirkegård og selve kirken. Kirkeby har kaldt sin skulptur for ’Opstandelse’.

Skulpturen er iøjnefaldende med sine 3 m i højden og 2 m i bredden, og den er opstanden i betydningen opretstående.

Jeg går ud fra, at Kirkeby bevidst bruger ordet ’Opstandelse’ som titel på skulpturen – ikke opstandelsen. Det kan man tolke som, at han ikke kun tænker på Kristus opstandelse, men på troen om opstandelse for almindelige mennesker.

Det er også en tanke værd, at ordet opstandelse jo tillige kan betyde uro, oprør, postyr… noget der vækker opmærksomhed.

Opstandelse og det sociale rum – mennesker, der har mistet

Skulpturens sociale rum er bestemt ud fra kirkegårdens funktion. Kirkegården er det sted, hvor vi begraver de døde og sætter gravstene (mindestene) for dem. Det sætter nogle rammer for, hvordan en skulptur kan se ud, og hvad den kan indeholde af motiver/figurer/signaler. Der er formelle og uformelle regler for en skulptur på en kirkegård.

Skulpturens sociale rum skabes af mennesker, der kommer på Frejlev Kirkegaard ved begravelser; for at besøge en grav; som led i kirkegang eller for at gå en tur, lufte hunden, skyde genvej etc.. De to første grupper omfatter ’alle’ mennesker, mens kirkegængere og ’luftere’ er en snævrere, mere lokal kreds.

Jeg opfatter de to første grupper som den primære målgruppe for skulpturen. Det er mennesker, der er her for at tage en sidste afsked med slægtninge eller venner, eller for at mindes eller sørge over døde. En naturlig tanke er, at Opstandelse skal støtte, hjælpe, gøre noget lettere for disse mennesker – i hvert fald ikke det modsatte.
Opstandelse og det fysiske rum – en kirkegård og et eget rum

Skulpturen står tæt på en jordvold, der hegner kirkegården inde, og udgør en anderledes form for kirkegårdsmur. Kirkegårdsområdet er ikke et stort område, og man oplever, at skulpturen fylder temmelig meget i rummet. Den vækker opmærksomhed… og opstandelse?

Opstandelse er placeret omkring 50 m fra kirkebygningen i en lige akse med kirkens længderetning. Når man står med ryggen til kirken, ser man skulpturen mod øst, mod solopgangen. Der ligger en slags ’dobbeltopstandelse’ i denne placering.

Skulpturens sorte bronze danner en kontrast til den (næsten) hvide kirke. Der ligger heri et signal om, at skulpturen har en selvstændig funktion, sin særlige målgruppe. Denne markering af en egen funktion med et eget rum underbygges af skulpturens nære omgivelser:

·         en belægning af brosten, der indrammer skulpturen, og afgrænser den i forhold til omgivelserne,

·         nogle bænke, der er placeret, så man kan sidde og se på skulpturen, samt
·         nogle plantede træer omkring den, der skaber en nærhed til ’naturområdet’ lige udenfor.

Ved begravelseshandlinger på kirkegården kan man ikke undgå Opstandelse. Man er tvunget til at gå mod skulpturen ad en allé, der er indrammet af lave hække. Man bliver ført mod skulpturen.

Man kan gå rundt om Opstandelse, men det er min umiddelbare oplevelse, at skulpturen og rummet omkring den signalerer, at man skal standse ved forsiden. Skulpturen markerer en form for port eller mur, som naturligt opholder én, og som man skal passere…  og det forstærker de plantede træer omkring skulpturen.

Til gengæld oplever jeg, at når man har set på skulpturens forside et stykke tid, ’kræver’ det hul, som skulpturen har i midten, at man går om på bagsiden og ser, ’hvad der er på den anden side’. …
Opstandelse og skulpturens fysiske form – en massiv og stor mindesten

Umiddelbart virker Opstandelse som stor i forhold til sine omgivelser. På grund af skulpturens firkantede facon er den første association, man får, at der er tale om en stor ’gravsten’ eller en mindesten, hvor bogstaver og tal er udvisket af vind og vejr.

Skulpturens sokkel er til gengæld lille – nærmest ikke synlig. Den stopper ikke skulpturen, eller løfter den fra grunden. Skulpturen vokser nærmest op af jorden.

Opstandelse er massiv, tung og flad. På afstand kan man se nogle fragmenter i skulpturen, men ikke i detaljer før 25 – 30 meter fra den. Der er fragmenter på begge de to store flader, der har en klar funktion som for- og bagside. Mest markant er motiverne på forsiden mod vest – mod kirken.

Forsiden – den vestvendte side:
·         Vægten i skulpturen ligger i bunden/den nederste del i form af ’sten og brokker’ i en kegleopstabling. Det er ikke natursten, men menneskeskabte sten. De træder ud af skulpturen mod beskueren.
Min oplevelse er, at de stræber opad. Keglen lægger op til en opstigning, ikke en nedstigning. Det er samspillet med skulpturens hul i midten, der giver mig denne fornemmelse. Det er et hul, man kan komme eller skal igennem, kan forsvinde i.
Stenene i keglen virker ikke som noget, der er skubbet ud af hullet. På den måde kan skulpturen fremstå som en ’antigrav’, jævnfør også titlen ’opstandelse’ – er den steget op af en grav?
·         Selve hullet er det andet markante træk ved forsiden. Det er placeret i skulpturens lodrette midterakse, lidt højere end midten. Hullet er smalt og lukket. Er det et vindue, et symbol på lys, tro eller håb? Noget man kan søge mod, når man leder …?
Det lukkede hul betyder, at det er usynligt, hvad der er inde bag/på den anden side… af livet? Hullet er omgivet af en ujævn overflade, der minder om en gammel grov, pudset kampestensmur – man får association til en kirke. Denne oplevelse underbygges af hullets buede romansk kirkevinduesagtige facon.

Bagsiden – den østvendte side:

·         Den øverste del af bagsiden har udseende som en mur. Den nederste del ligner et fundament, med en form for trappe i sig. Står man midt for skulpturen, er det ’fundament’-indtrykket, der er stærkest. Det er menneskeskabt, solidt og stabilt, selvom det ikke er helt færdigt og lagt på plads.
·         Går man væk fra skulpturen mod øst, står den som en sort mur med den hvide kirke i baggrunden. Den ’læner’ sig på en måde op ad kirken.

Siderne – nord- og sydsiden

·         Den ene side har en bule ud med bagsidens ’fundament’. Sidernes overflade ligner ’kirkemuren’ på forsiden af skulpturen.

Tanker og eftertanker 

En kirkegård er en ramme om menneskers død, begravelse, sorg, minder samt tanker om et liv (livet) efter døden. Med Opstandelse har Kirkeby sat en stor gravsten eller mindesten som et stort og vægtigt minde om de mennesker, der er begravet på denne del af Frejlev Kirkegård.

Skulpturen hedder Opstandelse ikke ’Opstandelsen, Efter opstandelsen eller Genopstandelsen’. Ligger der heri et signal om, at skulpturen beskæftiger sig med noget, der sker nu, hele tiden? Og hvem er det, der skal ’opstande’? Man kan tage afsæt i, at det er de døde/begravede, der (gen)opstår, stiger op til noget højere, men ukendt; og at vi – de efterladte og mennesker generelt – kan finde trøst i, at der er beredt en trappe til vores døde. Den er stejl og skæv som selve livet, men den er der. Man skal gennem et hul – en hule, et vindue etc., der er hævet over jorden – og skal passere noget undervejs (mentalt, religiøst?)

Man kan også få den tanke, at de efterladte kan stige op/gå gennem hullet (vinduet) til en kirke (skulpturens kirkemur), til et kristent sted og en finde mulighed for åndelig trøst, støtte, hjælp. Fundamentet eller trappen på bagsiden af skulpturen er solidt og giver hjælp til at komme ned og få tanker og følelser på plads …

Torsten Karlsson, juli 2013
Praktiske oplysninger
Adresse: Verdisvej 4, 9200 Aalborg
Parkering: man kan parkere foran kirken
Adgang: gennem kirkegården

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: